Taşkın TECİMER  - Özel Yüzyıl Hastanesi Whatsapp Taşkın TECİMER  - Özel Yüzyıl Hastanesi Hemen Ara Taşkın TECİMER  - Özel Yüzyıl Hastanesi Randevu Al
Taşkın TECİMER

Op.Dr.

Taşkın TECİMER

Ortopedi ve Travmatoloji
 • Adı Soyadı:
  Taşkın TECİMER
 • Doğum Yeri-Yılı:
  Şereflikoçhisar 1960
 • Akademik Ünvan:
  Operatör Doktor
 • Yabancı Dil:
  İngilizce
 • Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1977-1984)
 • Uzmanlık: Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1987-1991)
 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1992-1997)
 • University of Louisville Plastik, Rekonstriktif ve El Cerrahisi Louisville, KY USA (1997-1999)
 • University of Louisville Christine M. Kleinert Inst. Hand & Microsurgery Center Louisville, KY USA (1999-
 • Op.Dr. Taşkın TECİMER
 • Op.Dr. Taşkın TECİMER
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Kişisel Bilgiler
 • Adı Soyadı:     Taşkın TECİMER
 • Doğum Yeri-Yılı:     Şereflikoçhisar 1960
 • Akademik Ünvan      Operatör Doktor
 • Yabancı Dil:     İngilizce 
 • Eğitim:
 • Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1977-1984)
 • Uzmanlık: Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1987-1991)
 •                  Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1992-1997)
 •                  University of Louisville Plastik, Rekonstriktif ve El Cerrahisi Louisville, KY USA (1997-1999)
 •                  University of Louisville Christine M. Kleinert Inst. Hand & Microsurgery Center Louisville, KY USA (1999-2000)
 • İş Deneyimi:
 • Pütürge Sağlık Merkezi Malatya (1984-1987)
 • Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1987-1991)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1991-1992)
 • Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1992-1997)
 • University of Louisville Plastik, Rekonstriktif ve El Cerrahisi Louisville, KY USA (1997-1999)
 • University of Louisville Christine M. Kleinert Inst. Hand & Microsurgery Center Louisville, KY USA (1999-2000)
 • Pendik Şifa Hastanesi El Cerrahisi-Mikrocerrahi Kliniği (2000-2001)
 • Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (2001-2005)
 • Özel Avicenna Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El Cerrahisi-Mikro Cerrahi (2005-2014)
 • Özel Üsküdar Hospital Türk Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El Cerrahisi-Mikro Cerrahi (2014-2018)
 • Özel Balat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El Cerrahisi-Mikro Cerrahi (2018-2018)
 •  AKADEMİK YAYINLAR
 • Eren AH, Tecimer T, Hepdokuyucu M, Köylüoğlu F, Türkmen M: Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde acil servise yatırılan hastaların genel değerlendirilmesi
 • Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990;30(2):106-114
 •  
 • Abbasoğlu A, Tecimer T, Gürcan M: Soliter kemik kisti zemininde oluşan patolojik kırıkların konservatif tedavi sonuçları Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990;30(2):147-154
 •  
 • Bombacı H, Tecimer T, Gürcan M: İzole radius başının anterolateral çıkığı Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990;30(4):299-303
 •  
 • Tecimer T, Abbasoğlu A, Bombacı Hç Harutoğlu H : Çocuk femur diafiz kırıklarında konservatif tedavi sonuçları XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1991;311-314
 •  
 • Ünaldı M, Tecimer T, Dermesin H, Berkel T: Açık kırıklarda primer minimal osteosentez uygulaması XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1993;704-707
 •  
 • Tecimer T, Yedek İ, Berkel T: İpsilateral femur ve tibia kırıkları XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Kongre Kitabı 1993;712-714
 •  
 • Tecimer T, Kavaklı B, Orhun H, Döğerli E, Eren AH : Çocuk femur diafiz kırıkları ve 90-90 iskelet traksiyonu sonuçlarımız Hacettepe Ortopedi Dergisi 1994;4(1):32-34
 •  
 • Kıral A, Kuşkucu M, Kaplan H, Tecimer T, Sarıoğlu A: Omuzun tekrarlayıcı öne çıkıklarında modifiye Bristow ameliyatı ile aldığımız sonuçlar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1994;36(2):174-177
 •  
 • Tecimer T, Yedek İ, Bilgiç E, Zaim E, Kılıçkap C : Ekstremite cerrahisinde turnike kullanımı Acta Orthopaedıca et Traumatologica Turcica 1995;29(2):172-176
 •  
 • Eren AH, Kılıçkap C, Zaim E, Tecimer T, Berkel T: Omurga burst kırıklarında spinal kanal daralması ve nörolojik yaralanmanın ağırlığı
 • arasındaki ilişki Acta Orthopaedica Traumatolojica Turcica 1995;29(3):189-191
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T, Zaim E, Özyalçın S : Eksternal fiksatör uygulamalarımızın değerlendirilmesi XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1995;412-416
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T, Döğerli E, Yılmaz M: İmplant kırıklı osteosentezlerin değerlendirilmesi XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1995;152-154
 •  
 • Tecimer T, Zaim E, Özyalçın S, Kılıçkap C, Orhun H : Radiokarpal ekleminizole çıkığı Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 1995;20(4):238-239
 •  
 • Orhun H, Kılıçkap C, Tecimer T, Keser S : Multipl travmalı olgularda yaklaşım ve sonuçlar Artroplasti Artroskopik Cerrahi 1996;7(12):63-67
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T: Yaşlılarda proksimal femur kırıkları PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1996; 18(3):525-527
 •  
 • Tecimer T, Güneş T, Orhun H, Kılıçkap C : Yaşamı tehdit eden stabil pelvis kırığı PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1996;18(3)548-549
 •  
 • Shirbacheh MV, Jones JW, Harrolson T, Edelstein J, Tecimer T, Breidenbach WC Jewans AW, Maldonado C, Barker JH, Gruber SA : Pharmocokinetics of intraarterial delivery of tacrolimus the vascularly isolated rabbit forelimb Journal of Pharmacol Exp Ther, 289(3): 1196-1201 June 1999
 •  
 • Maldonado C, Tecimer T, Edelstein J, Perez-Abadia G, Quan EE, Orhun H, Stremel RW, Barker JH : Pharmacologic preconditioning with Monophosphorlylipid A (MLA) improves postischemic function of muscle flaps American College of Surgeons Surgical Forum Volume L 634-636 1999
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Woor M, Ray M, Maldonado C, Barker JH : Kompozit doku allotransplantasyonunda immunoterapinin kemik iyileşmesi üzerine etkisi VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı 2000;1-4
 •  
 • Tecimer T, Perez-Abadia G, Quan EE, Barker JH, Maldonado C : İskemi sonrası iskelet kası fonksiyonuna iskemiye alıştırmanın (ischemic preconditioning) etkisi VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı 2000;5-8
 •  
 • Quan EE, Ramirez S, Tecimer T, Grossi Federico V, Barker JH, Maldonado C: Late-phase ischeming preconditioning in skeletal muscle: is the phenomenon protective? Microsurgery, 2004;24 (2)
 •  
 • Vossen M, Edelstein J, Majzoub RK, Maldonado C,Perez-Abadia G, Voor M, Orhun H, Tecimer T, Francois C, Kon M, Barker JH : Bone Quality and healing in a swine vascularized bone allotransplantation model using cyclosporine-based immunosuppression therapy Plastic and Reconstructive Surgery, 2005; 115 (2)
 •  
 •  BİLDİRİLER ve POSTERLER
 •  
 • Berkel T, Kılıçkap C, Tecimer T, Döğerli E, Özyalçın S : Torakolomber Vertebra Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçlarımız III.International Congress on Spine Surgery Antalya 1994
 •  
 • Tecimer T, Orhun H, Kavaklı B, Güneş T, Özyalçın S : Pelvis Kırıklı Hastalarımızın Değerlendirilmesi I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi İstanbul 1995
 •  
 • Orhun H, Kılıçkap C, Tecimer T, Keser S : Multi Travmalı Olgularda Yaklaşım ve Sonuçları I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi İstanbul 1995
 •  
 • Tecimer T, Kılıçkap C, Bilgiç E, Zaim E : Talipes Ekinovarusta Posteromedial Gevşetme Sonuçlarımız VI. Congress of the International Circle of Friends of TSOT Antalya 1996
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T, Özyalçın S, Yedek İ : Çocuk Femur Kırıklarının Cerrahi Tedavisi VI. Congress of the International Circle of Friends of TSOT Antalya 1996
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T, Yedek İ, Kılıçkap C : Torakal ve Lomber Vertebra Kırıklarında Posterior Spinal Ensturmantasyon Sonrası Korreksiyon
 • Kaybı IV. International Congress on Spine Surgery İzmir 1996
 •  
 • Tecimer T, Zaim E, Döğerli E, Berkel T : Multisegmental Vertebra Kırıkları IV. International Congress on Spine Surgery İzmir 1996 Özet kitabı s: 125
 •  
 • Orhun H, Kavaklı B, Eren AH, Tecimer T : Vertebrada Hydatid Hastalığı IV. International Congress on Spine Surgery İzmir 1996
 •  
 • Kavaklı B, Tecimer T, Özyalçın S, Güneş T : Tibial Nonunionlarda Perkutanöz Otolog Kemik İliği Enjeksiyonu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kongresi İstanbul 1997
 •  
 • Berkel T, Özyalçın S, Tecimer T, Saka G : Alt Ekstremite Kısalığı Olan Poliomyelitli Hastalarda Rekurvasyon ile Birlikte Uygulanan Uzatma
 • Osteotomileri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kongresi İstanbul 1997
 •  
 • Kılıçkap C, Bilgiç E, Tecimer T, Güneş T : Erişkin Hayaytta VarlığınıSürdüren Doğuştan Kalça Displazilerinde Uygulanan Total KalçaArtroplastilerinde Femoral Osteotominin Yeri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kongresi İstanbul 1997
 •  
 • Orhun H, Kavaklı B, Eren AH, Tecimer T, Şendağ H : VertebralHydatidosisVIII. Annual meeting of the European Spine Society Kos, Yunanistan 1997
 •  
 • Kılıçkap C, Orhun H, Tecimer T, Berkel T, Bilgiç E : Pott HastalığınınTedavisinde Anterior Spinal FüzyonVIII. Annual meeting of the European Spine Society Kos, Yunanistan 1997
 •  
 • Quan E, Ramirez S, Maldonado C, Tecimer T, Tobin G, Barker H J:The ideal ischemia - reperfusion regime for late window of IPC in
 • skeletal muscle 43rd Annual meeting of the Plastic Surgery 1998 Loma Linda, California
 •  
 • Tecimer T, Perez-Abadia G, Quan EE, Stremel RW, Maldonado C, Barker JH: The late window of ischemic preconditioning preserves  function of dynamic muscle flaps Research! Louisville, Jewish Hospital, Louisville, Kentucky Nov 1998
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Üstüner T, Zdichavsky M, Shirbacheh M, Ren X, Jevans AW, Jones J, Voor M, Ray M, Breidenbach WC, Maldonado C, Tobin GR, Barker JH: The effects of CsA/MMF/Prednisone combination therapy on bone union in CTA-Swine Model Research! Louisville, Jewish Hospital Louisville, Kentucky Nov 1998
 •  
 • Üstüner T, Jones J, Zdichavsky M, Ren X, Edelstein J, Tecimer T, Ray M, Jevans AW, Maldonado C, Barker JH: Long term composite tissue allograft (CTA) survival in a novel porcins model with cyclosporine (CsA)/ Myophenolate Mofetil (MMF)/ Prednisone Research! Louisville, Jewish Hospital Louisville, Kentucky Nov 1998
 •  
 • 18-Edelstein J, Tecimer T, Üstüner T, Zdichavsky M, Shirbacheh M, Maldonado C, Bernd R, Ray M, Jevans AW, Voor M, Jones J,Tobin GR, Barker JH: Bone Healing in a composite tissue allograft using tacrolimus, mycophenolate mofetil and prednisone Research! Louisville, Jewish Hospital Louisville, Kentucky Nov 199
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Üstüner T, Zdichavsky M, Shirbacheh M,Ren X, Jevans AW, Voor M, Jones J, Breidenbach WC, Maldonado C,
 • Barker JH: The effect of combination immunosuppression therapy onelastic properties of healing bone in a CTA- swine model The American Orthopaedic Association 32nd Annual Residents Conference 12-14 March 1999 Chapel Hill, North Carolina
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Üstüner T, Zdichavsky M, Shirbacheh M, Ren X, Jevans AW, Jones J, Voor M, Ray M, Breidenbach WC, Maldonado C,
 • Tobin GR, Barker JH: The effects of CsA/MMF/Prednisone combination therapy on bone union in CTA-Swine Model  The American Orthopaedic Association 32ndAnnual Residents’ Conference 12-14 March 1999 Chapel Hill, North Carolina
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Üstüner T, Zdichavsky M, Ren X, Shirbacheh M, Maldonado C, Bernd Raphael, Ray M, Jevans AW, Voor M, Jones J, Barker JH: Bone Healing in a composite tissue allograft using Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil and Prednisone The American Orthopaedic  Association 32nd Annual Residents’ Conference 12-14 March 1999 Chapel Hill, North Carolina
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Shirbacheh M, Üstüner T, Zdichavsky M, Tecimer Tü, Maldonado C, Breidenbach WC, Ray M, Jones JW, Barker JH: The effect of Cyclosporine Therapy on bone muscle & tendon rejection in a composite tissue allograft (CTA) model The American Society of Transplantation 18th annual meeting 15-19 May 1999 Chicago, Illinois
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Üstüner T, Zdichavsky M, Shirbacheh M, Tecimer Tü, Maldonado C, Breidenbach WC, Ray M, Jones JW, Barker JH: The effect of Tacrolimus based combination therapy on muscle & bone rejection in a pre-clinical composite tissue allograft model The American Society of Transplantation 18th annual meeting 15-19 May 1999 Chicago, Illinois
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Üstüner T, Shirbacheh M Zdichavsky M, Ray M, Maldonado C, Breidenbach WC, Jones JW, Barker JH:Effect of FK 506 versus cyclosporine A based combination therapy on muscle/ tendon/bone rejection in a preclinical composite tissue allograft 44th Annual meeting of the Plastic Surgery Research Council 22-25 May 1999 Pittsburgh, Pennsylvania
 •  
 • Tecimer T, Edelstein J, Perez-Abadia G, Quan EE, Orhun H, Stremel RW, Barker JH, Maldonado C: Can Monophosphorly lipid A (MLA) based pharmacological preconditioning help preserve skeletal muscle function? 44th Annual meeting of the Plastic Surgery Research Council 22-25 May1999 Pittsburgh, Pennsylvania
 •  
 • Tecimer T, Quan EE, Ping P, Tobin GR, Barker JH, Maldonado C: MIschemic Preconditioning induces selective translocation of protein kinase C (PKC) isoforms epsilon and alpha in rat skeletal muscle 44th Annual meeting of the Plastic Surgery Research Council 22-25 May 1999 Pittsburgh, Pennsylvania
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Üstüner T, Shirbacheh M Zdichavsky M, Ray M, Maldonado C, Breidenbach WC, Jones JW, Barker JH: Establishement of a standartized scoring system, to evaluate muscle rejection in a preclinical composite tissue allograft swine model 44th Annual meeting of the Plastic Surgery Research Council 22-25 May 1999 Pittsburgh, Pennsylvania
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Ogden L, Breidenbach WC, Jones JW, Barker JH: Nerve rejection in a composite tissue allograft 9th Annual meeting of the American Society for Peripheral Nerve 19-21 June 1999 Los Angelos, California
 •  
 • Edelstein J, Tecimer T, Maldonado C, Breidenbach WC, Barker JH: The Effects of FK 506 based combination therapy on bone union and bone healing in a composite tissue allotransplant 9th Kleinert Society Clinical Reuinion 10-13 June 1999 Louisville, Kentucky
 •  
 • Breidenbach WC, Edelstein J, Jones JW, Tecimer T: Bone healing in a composite tissue allograft swine model using cyclosporine- myophenolate mofetil-prednisone combination therapy 54th Annual meeting of the American Society for Surgery of the Hand 2-4 September 1999 Boston, MA
 •  
 • Barker JH, Breidenbach WC, Edelstein J, Tecimer T: Bone healing in a composite tissue allograft using tacrolimus-myophenolate mofetil-
 • prednisone 54th Annual meeting of the American Society for Surgery of the Hand 2-4 September 1999 Boston, MA